Bachelor Fysiotherapie

“Everything is connected and everything matters”

Mijn huidige studie

Mijn ambitie om nog door te leren en mijn interesse voor het menselijk lichaam heeft mij geleid tot de bachelor fysiotherapie. Na een zware loting was ik erg blij toen ik hoorde toegelaten te zijn aan de Hogeschool van Amsterdam. In september 2016 ben ik de vierjarige studie dan ook met veel plezier en motivatie gestart. Op deze pagina verschijnen steeds updates over eventuele resultaten, projecten en stages.

LEERJAAR 4

In mijn afstudeerjaar zal ik beginnen met mijn Bachelor Thesis binnen een onderzoek in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hierin zal ik gaan kijken naar de relatie tussen fysieke activiteit en vermoeidheid bij patiënten met Multipele Sclerose. Hierna zal ik mijn opleiding afsluiten met mijn tweede seniorstage, welke ik hopelijk kan gaan lopen in een revalidatiecentrum.

LEERJAAR 3

In leerjaar drie heb ik mijn eerste seniorstage succesvol afgerond. Deze stage heb ik gelopen bij het Amsterdam UMC - locatie VU Medisch Centrum. Op de afdeling revalidatiegeneeskunde was ik onderdeel van de unit neurorevalidatie. Ik heb gewerkt met klinische neurologie patiënten die bijvoorbeeld net waren opgenomen met een CVA, neurotrauma of hersentumor en trainde patiënten uit het hele ziekenhuis in de klinische oefengroep. Ook heb ik gewerkt met neurologie patiënten op de polikliniek, omdat zij bijvoorbeeld terugkwamen na een opname in het ziekenhuis, een specifieke hulpvraag hadden over het bewegen of deelnamen aan oefengroepen die hier plaats vinden. Hiernaast heb ik ook mee kunnen kijken bij fysiotherapeuten op andere afdelingen, samengewerkt met andere disciplines en overige werkzaamheden, zoals een operatie, bij kunnen wonen.

Hiernaast heb ik in dit leerjaar ook de minor ‘neurorevalidatie & innovatie van zorg’ behaald aan de Hogeschool Utrecht. Binnen deze minor heb ik specifiekere neurologische kennis opgedaan over met name patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt. Deze kennis werd meteen in de praktijk gebracht tijdens het meelopen bij de “Fitstroke” en “Zumbody” groepen. Ook was ik met mijn projectgroep betrokken bij het “ACTS” onderzoek.

LEERJAAR 2

In leerjaar twee heb ik kennis opgedaan over neurologische ziektebeelden en interne aandoeningen. De behaalde modules staan onderstaand opgesomd en zijn naast literatuur ingevuld geweest met klinische lessen. Hiernaast is ook de juniorstage in een particuliere praktijk behaald en heb ik deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek en een cursus van AFC Ajax.

 • Module 3.1 - Radiculaire syndromen, perifere zenuwaandoeningen en aanverwante ziektebeelden, zoals dwarslaesie en Multipele Sclerose.
 • Module 3.2 - Aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, zoals cerebro vasculair accident en M. Parkinson.
 • Module 3.3 - IPS, ITE & EBP bij de neurologische aandoening dementie.
 • Juniorstage bij AHG Fysiotherapie te Amsterdam-West.

 • Module 4.1 - Metabool syndroom, diabetes, symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden.
 • Module 4.2 - Long- en hartaandoeningen, zoals chronic obstructive pulmonary disease, cystic fibrose, angina pectoris, hartfalen en acuut coronair syndroom.
 • Module 4.3 - IPS, ITE & EBP bij patiënten met een oncologische aandoening.

 • Community points middels deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar het screenen van dansers en deelname aan de cursus verdieping in de topsport vanuit AFC Ajax.

Leerjaar 1

In het eerste leerjaar heb ik fysiotherapeutische basiskennis opgedaan en dit toegepast bij musculoskeletale aandoeningen. Ik heb voor het eerst kennis gemaakt met de praktijk door het lopen van twee werkveldoriëntaties. In dit leerjaar heb ik al mijn studiepunten en dus ook mijn propedeuse behaald. Onderstaand zijn de studieonderdelen van dit leerjaar opgesomd.

 • Module 1.1 - De grondslagen van de fysiotherapie.
 • Module 1.2 - Gezondheidsbevordering en preventie van bewegingsproblemen bij musculoskeletale aandoeningen.
 • Module 1.3 - Fysiotherapie en IPS binnen het Nederlands zorgsysteem.
 • Werkveldörientatie 1 bij Medisch Trainings Centrum te Mijdrecht.
 • Werkveldörientatie 2 bij Motion Fysiotherapie & Preventie te Uithoorn.
 • Module 2.1 - Fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen gerelateerd aan sport.
 • Module 2.2 - Fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen gerelateerd aan revalidatie en artrose.
 • Module 2.3 - IPS en Gezondheidszorgmanagement.