Bachelor Fysiotherapie

“Everything is connected and everything matters”

Leerjaar 1

Mijn ambitie om nog door te leren en mijn interesse voor het menselijk lichaam heeft mij geleid tot de bachelor fysiotherapie. Na een zware loting was ik erg blij toen ik hoorde toegelaten te zijn aan de Hogeschool van Amsterdam. In september 2016 ben ik de vierjarige studie dan ook met veel plezier en motivatie gestart. Inmiddels heb ik in het eerste leerjaar al mijn studiepunten en dus ook mijn propedeuse behaald. Onderstaand zijn de studieonderdelen van het eerste leerjaar opgesomd.

 • Module 1.1 - De grondslagen van de fysiotherapie.
 • Module 1.2 - Gezondheidsbevordering en preventie van van bewegingsproblemen bij musculoskeletale aandoeningen.
 • Module 1.3 - Fysiotherapie en IPS binnen het Nederlands zorgsysteem.
 • Werkveldörientatie 1 bij Medisch Trainings Centrum te Mijdrecht.
 • Werkveldörientatie 2 bij Motion Fysiotherapie & Preventie te Uithoorn.
 • Module 2.1 - Fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen gerelateerd aan sport.
 • Module 2.2 - Fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen gerelateerd aan revalidatie en artrose.
 • Module 2.3 - IPS en Gezondheidszorgmanagement.

LEERJAAR 2

Tot nu toe heb ik in leerjaar twee kennis opgedaan over neurologische ziektebeelden. De behaalde modules staan onderstaand opgesomd en zijn naast literatuur ingevuld geweest met klinische lessen. In 2018 zal het semester neurologie afgesloten worden met een project over dementie.

 • Module 3.1 - Introductie in de neurologie: radiculaire syndromen, perifere zenuwaandoeningen en aanverwante ziektebeelden, zoals dwarslaesie en Multipele Sclerose.
 • Module 3.2 - Verbreding in de neurologie: aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, zoals cerebri vasculaire accident en M. Parkinson.
 • Module 3.3 - IPS, ITE & EBP bij de neurologische aandoening dementie.

Wordt vervolgd...

Op deze pagina verschijnen steeds updates over eventuele resultaten, projecten en stages.