Bachelor Fysiotherapie

“Everything is connected and everything matters”

Leerjaar 1

Mijn ambitie om nog door te leren en mijn interesse voor het menselijk lichaam heeft mij geleid tot de bachelor fysiotherapie. Na een zware loting was ik erg blij toen ik hoorde toegelaten te zijn aan de Hogeschool van Amsterdam. In september 2016 ben ik de vierjarige studie dan ook met veel plezier en motivatie gestart. In het eerste leerjaar heb ik al mijn studiepunten en dus ook mijn propedeuse behaald. Onderstaand zijn de studieonderdelen van dit leerjaar opgesomd.

 • Module 1.1 - De grondslagen van de fysiotherapie.
 • Module 1.2 - Gezondheidsbevordering en preventie van bewegingsproblemen bij musculoskeletale aandoeningen.
 • Module 1.3 - Fysiotherapie en IPS binnen het Nederlands zorgsysteem.
 • Werkveldörientatie 1 bij Medisch Trainings Centrum te Mijdrecht.
 • Werkveldörientatie 2 bij Motion Fysiotherapie & Preventie te Uithoorn.
 • Module 2.1 - Fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen gerelateerd aan sport.
 • Module 2.2 - Fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen gerelateerd aan revalidatie en artrose.
 • Module 2.3 - IPS en Gezondheidszorgmanagement.

LEERJAAR 2

In leerjaar twee heb ik kennis opgedaan over neurologische ziektebeelden en interne aandoeningen. De behaalde modules staan onderstaand opgesomd en zijn naast literatuur ingevuld geweest met klinische lessen. Hiernaast is ook de juniorstage in een particuliere praktijk behaald en heb ik deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek en een cursus van AFC Ajax.

 • Module 3.1 - Radiculaire syndromen, perifere zenuwaandoeningen en aanverwante ziektebeelden, zoals dwarslaesie en Multipele Sclerose.
 • Module 3.2 - Aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, zoals cerebro vasculair accident en M. Parkinson.
 • Module 3.3 - IPS, ITE & EBP bij de neurologische aandoening dementie.
 • Juniorstage bij AHG Fysiotherapie te Amsterdam-West.

 • Module 4.1 - Metabool syndroom, diabetes, symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden.
 • Module 4.2 - Long- en hartaandoeningen, zoals chronic obstructive pulmonary disease, cystic fibrose, angina pectoris, hartfalen en acuut coronair syndroom.
 • Module 4.3 - IPS, ITE & EBP bij patiënten met een oncologische aandoening.

 • Community points middels deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar het screenen van dansers en deelname aan de cursus verdieping in de topsport vanuit AFC Ajax.

Wordt vervolgd...

Op deze pagina verschijnen steeds updates over eventuele resultaten, projecten en stages. De aankomende periode zal ik de volgende leerroute volgen: senior stage 1, minor Neurorevalidatie, senior stage 2 en de beroepsopdracht. Hiernaast zal ik ook studentassistentschap geven aan de eerste jaars fysiotherapie studenten, zodat zij ook hun studiepunten behalen.