Excellent Vakmanschap Programma Power-Team

“Excellence is the gradual result of always striving to do better”

Excellentietraject in het mbo

Om de laatste fase van mijn dansopleiding wat meer verdieping te geven heb ik mij aangesloten bij het Power-Team. Met trots kan ik vertellen dat ik bij de eerste lichting mbo studenten hoor die succesvol het Excellent Vakmanschap Programma Power-Team hebben afgerond. Ik heb een certificaat van de Economic Board Amsterdam behaald en omdat er voor het eerst een excellentieprogramma plaats vond in het mbo, heb ik ook een mooie brief van de Minister van Onderwijs (Jet Bussemaker) mogen ontvangen.

Het Power-Team

Zoals er in het hbo al vele Honoursprogramma’s bestaan, was er in het mbo bijna niets om in te excelleren terwijl er overal studenten rondlopen die meer uit hun opleiding kunnen of willen halen. Marga Douma-Alta heeft om deze reden voor het schooljaar 2015-2016 het excellentietraject Power-Team opgericht. Het team van 2015-2016 bestond uit excellente studenten van verschillenden mbo-opleidingen (Sport & Bewegen, Mode, Schoonheidsverzorging en Dans). Allen werden zij begeleid door zeker ook excellente docenten gespecialiseerd in één van de opleidingen en labmoeder Sharon (Honoursstudent van de HvA). De basis van het traject is gebaseerd op het starten van een eigen onderzoek met een passende leervraag. Dit onderzoek heeft te maken met iets wat beter kan of toegevoegd moet worden in het curriculum van de mbo-opleiding die de student volgt. Begeleid door een vak gespecialiseerde docent en Sharon wordt er SMART gekeken naar wat er precies onderzocht kan worden en door middel van contact met een leerbedrijf toegewerkt naar een eindproduct. Naast het eigen onderzoek werden er ook sessies in het Power-lab georganiseerd waarbij je jezelf en elkaar beter leert kennen en was het Power-Team onderdeel van Utrecht Honours Conference 2016, genaamd Honours Futures. U kunt het Power-Team volgen via deze link.

Mijn eigen onderzoek

Tijdens het excellentietraject deed ik onderzoek naar de meest voorkomende dansblessures met de intentie het aantal studenten die deze blessures krijgt uit het eerste jaar van de dansopleiding te verminderen. Mijn leervraag was dan ook: met welke kennis kan ik de toekomstige dansstudenten van het ROC van Amsterdam helpen om de meest voorkomende blessures te voorkomen/ te verminderen? Naast dat ik met mijn begeleider Rosan van Essen en zowel studenten als docenten van de dansopleiding veel gepraat heb over het probleem, heb ik ook meegelopen bij mijn leerbedrijf Healthy Performance Fysio. Van dit leerbedrijf heb ik veel kennis mogen ontvangen, waardoor ik toe heb kunnen werken aan verschillende eindproducten. Mijn twee tastbare eindproducten zijn boekjes geworden die in het nieuwe curriculum gebruikt kunnen worden ter informatie, preventie en behandeling van dansblessures. Het eerste boekje is geïnspireerd op een koekboek, want de drie meest voorkomende blessures (gerechten) met hun ingrediënten en recepten staan hierin. Het tweede boekje bestaat uit informatie over voetverzorging en een handleiding voor een onderbeen/voet massage, omdat ik het voor de mbo-dansstudent ook praktisch wilde maken. Mijn twee niet-tastbare eindproducten zijn een workshop aan de dansstudenten en presentatie aan de dansdocenten over mijn onderzoek. Hierin zal ik mijn eindproducten zodanig uitleggen dat het gebruikt kan worden in het nieuwe curriculum. Op dit moment heeft mijn onderzoek met deze eindproducten een belangrijk eindpunt behaald, maar ik denk dat mijn onderzoek altijd nog door zal gaan!

Magazine

Na vier jaar excellent onderwijs in het mbo is er een magazine gemaakt, waarin projecten van de verschillende colleges van het ROC van Amsterdam zijn samengebracht. Ik sta met mijn project over blessures bij dansers in het magazine middels een interview. Ik hoop dat (mbo) studenten zich zullen blijven excelleren in hun vak!